Digital India Web Corner

एक नजर उस्मानाबाद

क्षेत्र: ७५१२.४ चौ.किमी
लोकसंख्या: १४,८६.५८६
साक्षरता दर: ६९.०२ %
तालुके:

 

 

डॉ. प्रशांत नारनवरे

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी,

उस्मानाबाद, महाराष्ट्र.

 

 

जिल्यातील महत्वाचे अधिकारी

वेबसाईट लिंक