दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
नागरिकांची सनद – जिल्हाधिकारी कार्यालय 02/05/2019 डाउनलोड(2 MB)
नागरिकांची सनद – पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग 08/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
नागरिकांची सनद – जिल्हा परिषद 09/03/2018 डाउनलोड(796 KB)
जिल्हा उस्मानाबाद सेन्सस हँडबूक- 2011 12/03/2018 डाउनलोड(3 MB)