Close

नियोजन विभाग

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम :

खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम :

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण :

पर्यटन :

जिल्हा नियोजन समिती वरील अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती: (पीडीएफ, 1.82 एमबी)