Close

सार्वजनिक सुविधा

बँका

रुग्णालये

अक्षय हॉस्पिटल धाराशिव

संजा रोड, धाराशिव, महाराष्ट् - 413501

दूरध्वनी : 02472-224917
Pincode: 413501

अमेय हॉस्पिटल धाराशिव

समता कॉलनी, धाराशिव, महाराष्ट्र -413501

दूरध्वनी : 02472-224226
Pincode: 413501

अवंती क्लिनिक धाराशिव

8, विजयश्री बिल्डिंग, महात्मा गांधी नगर, धाराशिव, महाराष्ट्र- 413501

दूरध्वनी : 02472-221621
Pincode: 413501

काझी हॉस्पिटल धाराशिव

समर्थ नगर, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-225068
Pincode: 413501

के के हॉस्पिटल धाराशिव

अडत लाईन , गणेश नगर, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 09970114588
Pincode: 413501

केशराज हॉस्पिटल धाराशिव

समर्थ नगर, वारुडा रोड, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-221625
Pincode: 413501

पोलीस ठाणी

अंबी

अंबी, ता. परांडा, जि. धाराशिव

ईमेल : ps[dot]ambi[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02478-271033
Pincode: 413501

आनंद नगर

मध्यवर्ती इमारतीचे जवळ, धाराशिव

ईमेल : ps[dot]anandnagar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02472-223203
Pincode: 413501

उमरगा

उमरगा ता., उमरगा जि. धाराशिव

ईमेल : ps[dot]omarga[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02475-252100
Pincode: 413501

कळंब

कळंब, ता. कळंब, जि. धाराशिव

ईमेल : ps[dot]kalamb[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02473-262133
Pincode: 413501

ढोकी

ढोकी, ता. धाराशिव, जि. धाराशिव

ईमेल : ps[dot]dhoki[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02472-232033
Pincode: 413501

तामलवाडी

तामलवाडी, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव.

ईमेल : ps[dot]tamalwadi[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02471-265004
Pincode: 413501

नगरपालिका

नगर परिषद उमरगा

नगर परिषद उमरगा

ईमेल : npomerga[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02475-225223

नगर परिषद कळंब

नगर परिषद कळंब

ईमेल : kallampalika[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 2473-262128

नगर परिषद तुळजापूर

नगर परिषद तुळजापूर

ईमेल : tulapurmc[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02471-244511

नगर परिषद धाराशिव

नगर परिषद धाराशिव

ईमेल : coosbd[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02472-223358
Pincode: 413501

नगर परिषद नळदुर्ग

नगर परिषद नळदुर्ग

ईमेल : naldurgmc[at]gmail[dot]com

नगर परिषद परंडा

नगर परिषद परंडा

ईमेल : comcparanda[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02477-232038

टपाल

धाराशिव मुख्य टपाल

धाराशिव हेड पोस्ट ऑफिस, धाराशिव

दूरध्वनी : 02472-222294
Pincode: 413501