Close

जिल्यातील महत्वाचे अधिकारी

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्यातील महत्वाचे अधिकारी
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. कौस्तुभ दिवेगावकर(भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, उस्मानाबाद collector[dot]osmanabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02472-224501 02472-228018
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. किशोर पेठकर मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद mahosmdc[at]mhstate[dot]nic[dot]in 02472-224733
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अतुल वि. कुलकर्णी (भा.पो.से.) पोलीस अधीक्षक,उस्मानाबाद sp[dot]osmanabad[at]mahapolice[dot]gov[dot]in 02472-227620 02472-227626
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.राहूल गुप्ता (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उस्मानाबाद ceozp[dot]osmanabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02472-226840