Close

आंतरविभागीय /आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने प्राप्त तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचारी यांची प्रतीक्षा सूची

आंतरविभागीय /आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने प्राप्त तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचारी यांची प्रतीक्षा सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आंतरविभागीय /आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने प्राप्त तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचारी यांची प्रतीक्षा सूची

आंतरविभागीय /आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने प्राप्त तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचारी यांची प्रतीक्षा सूची

20/11/2023 31/12/2024 पहा (320 KB)