Close

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता कोरोना(कोव्हीड-19) साठी सेन्ट्रल ऑकसिजन लाईन अनुषंगिक साहित्य तसेच ऑकसिजन सिलेंडर व अनुषंगिक साहित्य खरेदी.

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता कोरोना(कोव्हीड-19) साठी सेन्ट्रल ऑकसिजन लाईन अनुषंगिक साहित्य तसेच ऑकसिजन सिलेंडर व अनुषंगिक साहित्य खरेदी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता कोरोना(कोव्हीड-19) साठी सेन्ट्रल ऑकसिजन लाईन अनुषंगिक साहित्य तसेच ऑकसिजन सिलेंडर व अनुषंगिक साहित्य खरेदी.

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता कोरोना(कोव्हीड-19) साठी सेन्ट्रल ऑकसिजन लाईन अनुषंगिक साहित्य तसेच ऑकसिजन सिलेंडर व अनुषंगिक साहित्य खरेदी.

16/02/2021 23/02/2021 पहा (96 KB)