Close

आरोग्य विभाग जि प उस्मानाबाद अंतर्गत औषधी भांडारातील प्राप्त औषधांची नोंदी व वितरण यासाठी सॉफ्टवेअर खरेदी करणे

आरोग्य विभाग जि प उस्मानाबाद अंतर्गत औषधी भांडारातील प्राप्त औषधांची नोंदी व वितरण यासाठी सॉफ्टवेअर खरेदी करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आरोग्य विभाग जि प उस्मानाबाद अंतर्गत औषधी भांडारातील प्राप्त औषधांची नोंदी व वितरण यासाठी सॉफ्टवेअर खरेदी करणे

आरोग्य विभाग जि प उस्मानाबाद अंतर्गत औषधी भांडारातील प्राप्त औषधांची नोंदी व वितरण यासाठी सॉफ्टवेअर खरेदी करणे

20/02/2019 28/02/2019 पहा (1 MB)