Close

ई-निविदा पद्धतीने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे भोजन जेवण नाष्टा चहा पुरवठा करणे

ई-निविदा पद्धतीने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे भोजन जेवण नाष्टा चहा पुरवठा करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदा पद्धतीने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे भोजन जेवण नाष्टा चहा पुरवठा करणे

ई-निविदा पद्धतीने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे भोजन जेवण नाष्टा चहा पुरवठा करणे

14/06/2018 20/06/2018 पहा (515 KB)