Close

उपविभागीय अधिकारी उमरगा – पोलीस पाटील संवर्गातील रिक्त पदे भरती २०१८ पात्र उमेदवारांची ओळखपत्र.

उपविभागीय अधिकारी उमरगा – पोलीस पाटील संवर्गातील रिक्त पदे भरती २०१८ पात्र उमेदवारांची ओळखपत्र.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उपविभागीय अधिकारी उमरगा – पोलीस पाटील संवर्गातील रिक्त पदे भरती २०१८ पात्र उमेदवारांची ओळखपत्र.

उपविभागीय अधिकारी उमरगा – पोलीस पाटील संवर्गातील रिक्त पदे भरती २०१८ पात्र उमेदवारांची ओळखपत्र(लिंक – http://mahaexams.com/osmpp/umarga/htlist.asp).

08/05/2018 14/05/2018 पहा (61 KB)