Close

उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद– पोलीस पाटील संवर्गातील रिक्त पदे भरती २०१८-१९ – पोलीस पाटील पदी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी

उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद– पोलीस पाटील संवर्गातील रिक्त पदे भरती २०१८-१९ – पोलीस पाटील पदी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद– पोलीस पाटील संवर्गातील रिक्त पदे भरती २०१८-१९ – पोलीस पाटील पदी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी

उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद– पोलीस पाटील संवर्गातील रिक्त पदे भरती २०१८-१९ – पोलीस पाटील पदी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी

11/06/2018 22/06/2018 पहा (4 MB)