Close

उमेद – जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष उस्मानाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर आणि तालुकास्तर विविध निवासी व अनिवासी प्रशिक्षणे /कार्यशाळा यांचे आयोजन करण्यासाठी पुरवठादार निवडण्याची निविदा.

उमेद – जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष उस्मानाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर आणि तालुकास्तर विविध निवासी व अनिवासी प्रशिक्षणे /कार्यशाळा यांचे आयोजन करण्यासाठी पुरवठादार निवडण्याची निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उमेद – जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष उस्मानाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर आणि तालुकास्तर विविध निवासी व अनिवासी प्रशिक्षणे /कार्यशाळा यांचे आयोजन करण्यासाठी पुरवठादार निवडण्याची निविदा.

उमेद – जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष उस्मानाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर आणि तालुकास्तर विविध निवासी व अनिवासी प्रशिक्षणे /कार्यशाळा यांचे आयोजन करण्यासाठी पुरवठादार निवडण्याची निविदा.

19/07/2021 22/07/2021 पहा (146 KB)