Close

उस्मानाबाद जिल्हातील “आपले सरकार सेवा केंद्र” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागवण्याबाबतची यादी.

उस्मानाबाद जिल्हातील “आपले सरकार सेवा केंद्र” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागवण्याबाबतची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्हातील “आपले सरकार सेवा केंद्र” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागवण्याबाबतची यादी.

उस्मानाबाद जिल्हातील “आपले सरकार सेवा केंद्र” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागवण्याबाबतची यादी.

31/08/2018 15/09/2018 पहा (3 MB)