Close

उस्मानाबाद जिल्हातील नगरपरिषद आस्थापनेवरील दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या वारसांना अनुकंपातत्वावर नोकरीवर घेणे बाबतची प्रारूप ज्येष्ठता सूची

उस्मानाबाद जिल्हातील नगरपरिषद आस्थापनेवरील दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या वारसांना अनुकंपातत्वावर नोकरीवर घेणे बाबतची प्रारूप ज्येष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्हातील नगरपरिषद आस्थापनेवरील दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या वारसांना अनुकंपातत्वावर नोकरीवर घेणे बाबतची प्रारूप ज्येष्ठता सूची

उस्मानाबाद जिल्हातील नगरपरिषद आस्थापनेवरील दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या वारसांना अनुकंपातत्वावर नोकरीवर घेणे बाबतची प्रारूप ज्येष्ठता सूची

20/02/2023 06/03/2023 पहा (10 MB)