Close

उस्मानाबाद जिल्हातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी सन २०१८ ते २०२१ हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत  

उस्मानाबाद जिल्हातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी सन २०१८ ते २०२१ हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत  
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्हातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी सन २०१८ ते २०२१ हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत  

उस्मानाबाद जिल्हातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी सन २०१८ ते २०२१ हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत

14/09/2018 04/10/2018 पहा (3 MB)