Close

करोना विषाणू –उस्मानाबाद जिल्हामधील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालय व दुय्यम निबंधक श्रेणी १ कार्यालयांमध्ये होणारे दस्त नोंदणी व्यवहार दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणे बाबत

करोना विषाणू –उस्मानाबाद जिल्हामधील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालय व दुय्यम निबंधक श्रेणी १ कार्यालयांमध्ये होणारे दस्त नोंदणी व्यवहार दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू –उस्मानाबाद जिल्हामधील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालय व दुय्यम निबंधक श्रेणी १ कार्यालयांमध्ये होणारे दस्त नोंदणी व्यवहार दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणे बाबत

करोना विषाणू –उस्मानाबाद जिल्हामधील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालय व दुय्यम निबंधक श्रेणी १ कार्यालयांमध्ये होणारे दस्त नोंदणी व्यवहार दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणे बाबत

23/03/2020 31/03/2020 पहा (562 KB)