Close

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद अंतर्गत पदवी अहर्ता धारण करत असलेल्या जिल्हा सेवा गट ड संवर्गातील कर्मचारांची तात्पुरती जेष्ठता सूची

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद अंतर्गत पदवी अहर्ता धारण करत असलेल्या जिल्हा सेवा गट ड संवर्गातील कर्मचारांची तात्पुरती जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्हा परिषद अंतर्गत पदवी अहर्ता धारण करत असलेल्या जिल्हा सेवा गट ड संवर्गातील कर्मचारांची तात्पुरती जेष्ठता सूची

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद अंतर्गत पदवी अहर्ता धारण करत असलेल्या जिल्हा सेवा गट ड संवर्गातील कर्मचारांची तात्पुरती जेष्ठता सूची

08/06/2018 13/06/2018 पहा (2 MB)