Close

उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू लिलावाच्या अनुषंगाने जनतेचे अभिप्राय/ सूचना करिता प्रसिद्ध करणेबाबत.

उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू लिलावाच्या अनुषंगाने जनतेचे अभिप्राय/ सूचना करिता प्रसिद्ध करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू लिलावाच्या अनुषंगाने जनतेचे अभिप्राय/ सूचना करिता प्रसिद्ध करणेबाबत.

उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू लिलावाच्या अनुषंगाने जनतेचे अभिप्राय/ सूचना करिता प्रसिद्ध करणेबाबत.

24/03/2020 24/04/2020 पहा (7 MB)