Close

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी.

08/06/2020 23/06/2020 पहा (1,006 KB)