Close

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ताडी दुकानांना मंजुरी देण्यासाठी ई-निविदा व लिलाव प्रक्रिया (दुसऱ्यावेळी लिलाव)

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ताडी दुकानांना मंजुरी देण्यासाठी ई-निविदा व लिलाव प्रक्रिया (दुसऱ्यावेळी लिलाव)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ताडी दुकानांना मंजुरी देण्यासाठी ई-निविदा व लिलाव प्रक्रिया (दुसऱ्यावेळी लिलाव)

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ताडी दुकानांना मंजुरी देण्यासाठी ई-निविदा व लिलाव प्रक्रिया (दुसऱ्यावेळी लिलाव)

18/11/2022 30/11/2022 पहा (4 MB)