उस्मानाबाद जिल्ह्यातील “आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागविण्याबाबतची यादी.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील “आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागविण्याबाबतची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील “आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागविण्याबाबतची यादी.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील “आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागविण्याबाबतची यादी.

21/05/2018 05/06/2018 पहा (3 MB)