Close

उस्मानाबाद जिह्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी निवड केलेल्या उमेदवाराची यादी.

उस्मानाबाद जिह्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी निवड केलेल्या उमेदवाराची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिह्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी निवड केलेल्या उमेदवाराची यादी.

उस्मानाबाद जिह्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी निवड केलेल्या उमेदवाराची यादी.

24/02/2020 15/03/2020 पहा (291 KB)