उस्मानाबाद जि.प. अंतर्गत कार्यरत असलेल्या हवालदार/ परिचर संवर्गातील कर्मचारांची जेष्ठता सूची

उस्मानाबाद जि.प. अंतर्गत कार्यरत असलेल्या हवालदार/ परिचर संवर्गातील कर्मचारांची जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जि.प. अंतर्गत कार्यरत असलेल्या हवालदार/ परिचर संवर्गातील कर्मचारांची जेष्ठता सूची

उस्मानाबाद जि.प. अंतर्गत कार्यरत असलेल्या हवालदार/ परिचर संवर्गातील कर्मचारांची जेष्ठता सूची

23/05/2018 28/05/2018 पहा (3 MB)