Close

उस्मानाबाद तालुका :- अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०- शेतपिके नुकसान- दुसरा टप्पा

उस्मानाबाद तालुका :- अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०- शेतपिके नुकसान- दुसरा टप्पा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद तालुका :- अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०- शेतपिके नुकसान- दुसरा टप्पा

उस्मानाबाद तालुका :- अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०- शेतपिके नुकसान- दुसरा टप्पा

25/05/2021 25/05/2022 पहा (6 MB)