Close

करोना बाधित रुग्णांचे D- Dimer व प्रयोगशाळा चाचण्या खासगी प्रयोगशाळे मार्फत करून घेणे करिता दरपत्रक मागविणे बाबत-दुसरी मागणी

करोना बाधित रुग्णांचे D- Dimer व प्रयोगशाळा चाचण्या खासगी प्रयोगशाळे मार्फत करून घेणे करिता दरपत्रक मागविणे बाबत-दुसरी मागणी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना बाधित रुग्णांचे D- Dimer व प्रयोगशाळा चाचण्या खासगी प्रयोगशाळे मार्फत करून घेणे करिता दरपत्रक मागविणे बाबत-दुसरी मागणी

करोना बाधित रुग्णांचे D- Dimer व प्रयोगशाळा चाचण्या खासगी प्रयोगशाळे मार्फत करून घेणे करिता दरपत्रक मागविणे बाबत-दुसरी मागणी

08/10/2020 09/10/2020 पहा (288 KB)