Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत आवश्यक सेवा वगळता उर्वरित सर्व आस्थापना बंद करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत आवश्यक सेवा वगळता उर्वरित सर्व आस्थापना बंद करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत आवश्यक सेवा वगळता उर्वरित सर्व आस्थापना बंद करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत आवश्यक सेवा वगळता उर्वरित सर्व आस्थापना बंद करणे बाबत

22/03/2020 31/03/2020 पहा (757 KB)