Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व खासगी ट्रॅव्हल एजंन्सीच्या खासगी बसेस , शेअर ऑटोरिक्षा, काळ्या पिवळ्या जीप , कार , मिनीडोअर इ . प्रवासी वाहतूक करणारी खासगी वाहने पुढील आदेशापर्यंत बंद करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व खासगी ट्रॅव्हल एजंन्सीच्या खासगी बसेस , शेअर ऑटोरिक्षा, काळ्या पिवळ्या जीप , कार , मिनीडोअर इ . प्रवासी वाहतूक करणारी खासगी वाहने पुढील आदेशापर्यंत बंद करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व खासगी ट्रॅव्हल एजंन्सीच्या खासगी बसेस , शेअर ऑटोरिक्षा, काळ्या पिवळ्या जीप , कार , मिनीडोअर इ . प्रवासी वाहतूक करणारी खासगी वाहने पुढील आदेशापर्यंत बंद करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व खासगी ट्रॅव्हल एजंन्सीच्या खासगी बसेस , शेअर ऑटोरिक्षा, काळ्या पिवळ्या जीप , कार , मिनीडोअर इ . प्रवासी वाहतूक करणारी खासगी वाहने पुढील आदेशापर्यंत बंद करणे बाबत

22/03/2020 31/03/2020 पहा (633 KB)