Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील जनतेच्या आरोग्याच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने कोव्हीड १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोकण्यासाठी तात्काळ प्रतीबंदात्मक उपाययोजना करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील जनतेच्या आरोग्याच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने कोव्हीड १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोकण्यासाठी तात्काळ प्रतीबंदात्मक उपाययोजना करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील जनतेच्या आरोग्याच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने कोव्हीड १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोकण्यासाठी तात्काळ प्रतीबंदात्मक उपाययोजना करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील जनतेच्या आरोग्याच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने कोव्हीड १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोकण्यासाठी तात्काळ प्रतीबंदात्मक उपाययोजना करणे बाबत

26/03/2020 14/04/2020 पहा (3 MB)