Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील जीवनाव्यश्यक वस्तू उदा. पालेभाज्या , फळे ई. कृषी उत्पादने व कृषीजन्य वस्तूंचे वाहतुकीकरिता जिल्हा व तालुका स्तरावर शेतकरी मदत / सहायता कक्ष स्थापन करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील जीवनाव्यश्यक वस्तू उदा. पालेभाज्या , फळे ई. कृषी उत्पादने व कृषीजन्य वस्तूंचे वाहतुकीकरिता जिल्हा व तालुका स्तरावर शेतकरी मदत / सहायता कक्ष स्थापन करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील जीवनाव्यश्यक वस्तू उदा. पालेभाज्या , फळे ई. कृषी उत्पादने व कृषीजन्य वस्तूंचे वाहतुकीकरिता जिल्हा व तालुका स्तरावर शेतकरी मदत / सहायता कक्ष स्थापन करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील जीवनाव्यश्यक वस्तू उदा. पालेभाज्या , फळे ई. कृषी उत्पादने व कृषीजन्य वस्तूंचे वाहतुकीकरिता जिल्हा व तालुका स्तरावर शेतकरी मदत / सहायता कक्ष स्थापन करणे बाबत

27/03/2020 30/04/2020 पहा (706 KB)