Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व डिझेल/ पेट्रोल पंपावर शासकीय / आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्बात काम करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांची वाहने , अत्यावशक सेवा देणारी वाहने, आरोग्यविषयक सेवा देणारी वाहने ई. वाहने वगळता डिझेल/ पेट्रोल पंपावर गर्दी करणाऱ्या वाहनधारकांचे वाहनामध्ये डिझेल/ पेट्रोल भरण्यात येवू नये बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व डिझेल/ पेट्रोल पंपावर शासकीय / आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्बात काम करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांची वाहने , अत्यावशक सेवा देणारी वाहने, आरोग्यविषयक सेवा देणारी वाहने ई. वाहने वगळता डिझेल/ पेट्रोल पंपावर गर्दी करणाऱ्या वाहनधारकांचे वाहनामध्ये डिझेल/ पेट्रोल भरण्यात येवू नये बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व डिझेल/ पेट्रोल पंपावर शासकीय / आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्बात काम करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांची वाहने , अत्यावशक सेवा देणारी वाहने, आरोग्यविषयक सेवा देणारी वाहने ई. वाहने वगळता डिझेल/ पेट्रोल पंपावर गर्दी करणाऱ्या वाहनधारकांचे वाहनामध्ये डिझेल/ पेट्रोल भरण्यात येवू नये बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व डिझेल/ पेट्रोल पंपावर शासकीय / आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्बात काम करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांची वाहने , अत्यावशक सेवा देणारी वाहने, आरोग्यविषयक सेवा देणारी वाहने ई. वाहने वगळता डिझेल/ पेट्रोल पंपावर गर्दी करणाऱ्या वाहनधारकांचे वाहनामध्ये डिझेल/ पेट्रोल भरण्यात येवू नये बाबत

27/03/2020 30/04/2020 पहा (894 KB)