Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व नगरपालिका व सर्व नगर पंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी व खासगी शाळा , खाजगी शिकवण्या / कोचिंग क्लासेस , अंगणवाड्या तसेच महाविद्यालये , मोठया शैक्षणिक संस्था ज्या मध्ये निवासी विद्यार्थी वसतिगृहे दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व नगरपालिका व सर्व नगर पंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी व खासगी शाळा , खाजगी शिकवण्या / कोचिंग क्लासेस , अंगणवाड्या तसेच महाविद्यालये , मोठया शैक्षणिक संस्था ज्या मध्ये निवासी विद्यार्थी वसतिगृहे दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व नगरपालिका व सर्व नगर पंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी व खासगी शाळा , खाजगी शिकवण्या / कोचिंग क्लासेस , अंगणवाड्या तसेच महाविद्यालये , मोठया शैक्षणिक संस्था ज्या मध्ये निवासी विद्यार्थी वसतिगृहे दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व नगरपालिका व सर्व नगर पंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी व खासगी शाळा , खाजगी शिकवण्या / कोचिंग क्लासेस , अंगणवाड्या तसेच महाविद्यालये , मोठया शैक्षणिक संस्था ज्या मध्ये निवासी विद्यार्थी वसतिगृहे दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

20/03/2020 31/03/2020 पहा (783 KB)