Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व तंबाखु व तंबाखुजन्य धूम्रपानाचे पदार्थ ई. ची विक्री करणारी सर्व दुकाने / पानटपऱ्या ई. पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व तंबाखु व तंबाखुजन्य धूम्रपानाचे पदार्थ ई. ची विक्री करणारी सर्व दुकाने / पानटपऱ्या ई. पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व तंबाखु व तंबाखुजन्य धूम्रपानाचे पदार्थ ई. ची विक्री करणारी सर्व दुकाने / पानटपऱ्या ई. पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व तंबाखु व तंबाखुजन्य धूम्रपानाचे पदार्थ ई. ची विक्री करणारी सर्व दुकाने / पानटपऱ्या ई. पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवणे बाबत

20/03/2020 31/03/2020 पहा (632 KB)