Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व सरकारी , सहकारी व खासगी बँका , पतसंस्था व त्यांचे ATM केंद्रामध्ये वारंवार स्वच्छता करणे तसेच , वारंवार आवश्यक ती फवारणी करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व सरकारी , सहकारी व खासगी बँका , पतसंस्था व त्यांचे ATM केंद्रामध्ये वारंवार स्वच्छता करणे तसेच , वारंवार आवश्यक ती फवारणी करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व सरकारी , सहकारी व खासगी बँका , पतसंस्था व त्यांचे ATM केंद्रामध्ये वारंवार स्वच्छता करणे तसेच , वारंवार आवश्यक ती फवारणी करणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व सरकारी , सहकारी व खासगी बँका , पतसंस्था व त्यांचे ATM केंद्रामध्ये वारंवार स्वच्छता करणे तसेच , वारंवार आवश्यक ती फवारणी करणे बाबत

20/03/2020 31/03/2020 पहा (569 KB)