Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील नळदुर्ग किल्ला , परांडा भुईकोट किल्ला , कुंथलगिरी व इतर पर्यटनस्थळे दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील नळदुर्ग किल्ला , परांडा भुईकोट किल्ला , कुंथलगिरी व इतर पर्यटनस्थळे दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील नळदुर्ग किल्ला , परांडा भुईकोट किल्ला , कुंथलगिरी व इतर पर्यटनस्थळे दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील नळदुर्ग किल्ला , परांडा भुईकोट किल्ला , कुंथलगिरी व इतर पर्यटनस्थळे दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

20/03/2020 31/03/2020 पहा (500 KB)