Close

करोना विषाणू – दैनंदिन भाजीपाला विक्रीची ठिकाणे / मंडई, भाजी मार्केट याठिकाणी भाजी विक्रेत्यांनी सकाळी ०७:०० ते ११:०० या कालावधीतच भाजीपाला विक्री करावा व सकाळी ११:०० नंतर घरोघर फिरून भाजीपाला विक्री करावा.

करोना विषाणू – दैनंदिन भाजीपाला विक्रीची ठिकाणे / मंडई, भाजी मार्केट याठिकाणी भाजी विक्रेत्यांनी सकाळी ०७:०० ते ११:०० या कालावधीतच भाजीपाला विक्री करावा व सकाळी ११:०० नंतर घरोघर फिरून भाजीपाला विक्री करावा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – दैनंदिन भाजीपाला विक्रीची ठिकाणे / मंडई, भाजी मार्केट याठिकाणी भाजी विक्रेत्यांनी सकाळी ०७:०० ते ११:०० या कालावधीतच भाजीपाला विक्री करावा व सकाळी ११:०० नंतर घरोघर फिरून भाजीपाला विक्री करावा.

करोना विषाणू – दैनंदिन भाजीपाला विक्रीची ठिकाणे / मंडई, भाजी मार्केट याठिकाणी भाजी विक्रेत्यांनी सकाळी ०७:०० ते ११:०० या कालावधीतच भाजीपाला विक्री करावा व सकाळी ११:०० नंतर घरोघर फिरून भाजीपाला विक्री करावा.

30/03/2020 14/04/2020 पहा (663 KB)