Close

कोव्हीड -19 अंतर्गत विविध पदाची भरती जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद पद ऑक्सिजन प्लांट ऑपरेटर टेकनीशीयन, इलेक्ट्रीसीयन

कोव्हीड -19 अंतर्गत विविध पदाची भरती जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद पद ऑक्सिजन प्लांट ऑपरेटर टेकनीशीयन, इलेक्ट्रीसीयन
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोव्हीड -19 अंतर्गत विविध पदाची भरती जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद पद ऑक्सिजन प्लांट ऑपरेटर टेकनीशीयन, इलेक्ट्रीसीयन

कोव्हीड -19 अंतर्गत विविध पदाची भरती जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद पद ऑक्सिजन प्लांट ऑपरेटर टेकनीशीयन, इलेक्ट्रीसीयन

30/04/2021 14/05/2021 पहा (3 MB)