Close

कोव्हीड 19 केंद्रासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे जेवण,नाष्टा,चहा, दुध,अंडी पुरवठा करणे.

कोव्हीड 19 केंद्रासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे जेवण,नाष्टा,चहा, दुध,अंडी पुरवठा करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोव्हीड 19 केंद्रासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे जेवण,नाष्टा,चहा, दुध,अंडी पुरवठा करणे.

कोव्हीड 19 केंद्रासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे जेवण,नाष्टा,चहा, दुध,अंडी पुरवठा करणे.

19/06/2020 29/06/2020 पहा (2 MB)