Close

करोना विषाणू –चहा , नास्ता , रसवंती , आईसक्रीम पार्लर , स्वीट मार्ट, बेकरी , फास्ट फूड यांची दुकाने ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणे बाबत

करोना विषाणू –चहा , नास्ता , रसवंती , आईसक्रीम पार्लर , स्वीट मार्ट, बेकरी , फास्ट फूड यांची दुकाने ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू –चहा , नास्ता , रसवंती , आईसक्रीम पार्लर , स्वीट मार्ट, बेकरी , फास्ट फूड यांची दुकाने ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणे बाबत

करोना विषाणू –चहा , नास्ता , रसवंती , आईसक्रीम पार्लर , स्वीट मार्ट, बेकरी , फास्ट फूड यांची दुकाने ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणे बाबत

20/03/2020 31/03/2020 पहा (1 MB)