Close

जिल्हा परिषद उस्मानाबाद आरोग्य विभाग अंतर्गत शितसाखळी उपकरणे आय. एल. आर. / डीप फ्रिझर साठी सुटे भाग खरेदी करणे बाबत १ ) डिजिटल कंट्रोलर (temp) २) रिले आय. एल. आर. / डीप फ्रिझर एल. एम. एस. ३) व्होलटेज स्टबीलायझर (KVA)

जिल्हा परिषद उस्मानाबाद आरोग्य विभाग अंतर्गत शितसाखळी उपकरणे आय. एल. आर. / डीप फ्रिझर साठी सुटे भाग खरेदी करणे बाबत १ ) डिजिटल कंट्रोलर (temp) २) रिले आय. एल. आर. / डीप फ्रिझर एल. एम. एस. ३) व्होलटेज स्टबीलायझर (KVA)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद उस्मानाबाद आरोग्य विभाग अंतर्गत शितसाखळी उपकरणे आय. एल. आर. / डीप फ्रिझर साठी सुटे भाग खरेदी करणे बाबत १ ) डिजिटल कंट्रोलर (temp) २) रिले आय. एल. आर. / डीप फ्रिझर एल. एम. एस. ३) व्होलटेज स्टबीलायझर (KVA)

जिल्हा परिषद उस्मानाबाद आरोग्य विभाग अंतर्गत शितसाखळी उपकरणे आय. एल. आर. / डीप फ्रिझर साठी सुटे भाग खरेदी करणे बाबत १ ) डिजिटल कंट्रोलर (temp) २) रिले आय. एल. आर. / डीप फ्रिझर एल. एम. एस. ३) व्होलटेज स्टबीलायझर (KVA)

24/12/2018 31/12/2018 पहा (705 KB)