Close

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त उस्मानाबाद सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गट स्थापन करणे अंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिये बाबत 

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त उस्मानाबाद सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गट स्थापन करणे अंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिये बाबत 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त उस्मानाबाद सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गट स्थापन करणे अंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिये बाबत 

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त उस्मानाबाद सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गट स्थापन करणे अंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिये बाबत

20/06/2018 22/06/2018 पहा (493 KB)