Close

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प उस्मानाबाद पदभरती अंतर्गत दि २८/०२/२०२० रोजी होण्यात आलेल्या गट समन्वयक पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल, उत्तरतालिका, व मुलाखत करिता पात्र उमेदवाराची यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प उस्मानाबाद पदभरती अंतर्गत दि २८/०२/२०२० रोजी होण्यात आलेल्या गट समन्वयक पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल, उत्तरतालिका, व मुलाखत करिता पात्र उमेदवाराची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प उस्मानाबाद पदभरती अंतर्गत दि २८/०२/२०२० रोजी होण्यात आलेल्या गट समन्वयक पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल, उत्तरतालिका, व मुलाखत करिता पात्र उमेदवाराची यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प उस्मानाबाद पदभरती अंतर्गत दि २८/०२/२०२० रोजी होण्यात आलेल्या गट समन्वयक पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल, उत्तरतालिका, व मुलाखत करिता पात्र उमेदवाराची यादी

28/02/2020 04/03/2020 पहा (673 KB)