Close

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प उस्मानाबाद पदभरती अंतर्गत रिक्त पदांची तोंडी परीक्षा (मुलाखत) दि २४/०३/२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली होती.सदर मुलाखती पुढे ढकलण्यात येत आहेत.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प उस्मानाबाद पदभरती अंतर्गत रिक्त पदांची तोंडी परीक्षा (मुलाखत) दि २४/०३/२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली होती.सदर मुलाखती पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प उस्मानाबाद पदभरती अंतर्गत रिक्त पदांची तोंडी परीक्षा (मुलाखत) दि २४/०३/२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली होती.सदर मुलाखती पुढे ढकलण्यात येत आहेत.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि.प उस्मानाबाद पदभरती अंतर्गत रिक्त पदांची तोंडी परीक्षा (मुलाखत) दि २४/०३/२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली होती.सदर मुलाखती पुढे ढकलण्यात येत आहेत.

23/03/2020 27/03/2020 पहा (399 KB)