Close

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थेकरिता कोरोना रोगासाठी साहित्य सामुग्री /यंत्रसामुग्री/उपकरणे खरेदी करणे

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थेकरिता कोरोना रोगासाठी साहित्य सामुग्री /यंत्रसामुग्री/उपकरणे खरेदी करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थेकरिता कोरोना रोगासाठी साहित्य सामुग्री /यंत्रसामुग्री/उपकरणे खरेदी करणे

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थेकरिता कोरोना रोगासाठी साहित्य सामुग्री /यंत्रसामुग्री/उपकरणे खरेदी करणे

26/03/2020 01/04/2020 पहा (887 KB)