Close

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्था करिता कोरोना रोगासाठी लागणाऱ्या औषधे व साहित्य खरेदी दर पत्रके मागविणे बाबत

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्था करिता कोरोना रोगासाठी लागणाऱ्या औषधे व साहित्य खरेदी दर पत्रके मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्था करिता कोरोना रोगासाठी लागणाऱ्या औषधे व साहित्य खरेदी दर पत्रके मागविणे बाबत

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्था करिता कोरोना रोगासाठी लागणाऱ्या औषधे व साहित्य खरेदी दर पत्रके मागविणे बाबत

20/03/2020 24/03/2020 पहा (1 MB)