Close

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय उस्मानाबाद येथे नेत्र विभागासाठी औषधे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मगाविणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय उस्मानाबाद येथे नेत्र विभागासाठी औषधे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मगाविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय उस्मानाबाद येथे नेत्र विभागासाठी औषधे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मगाविणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय उस्मानाबाद येथे नेत्र विभागासाठी औषधे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मगाविणेबाबत

15/09/2023 23/09/2023 पहा (1 MB)