Close

जिल्हा सामान्य रुग्णालय , उस्मानाबाद अंतर्गत संस्था करीता रिकामे मेडिकल ऑक्सिजन व नायट्रस सिलेंडर भरून देण्याकरिता ईनिविदा

जिल्हा सामान्य रुग्णालय , उस्मानाबाद अंतर्गत संस्था करीता रिकामे मेडिकल ऑक्सिजन व नायट्रस सिलेंडर भरून देण्याकरिता ईनिविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा सामान्य रुग्णालय , उस्मानाबाद अंतर्गत संस्था करीता रिकामे मेडिकल ऑक्सिजन व नायट्रस सिलेंडर भरून देण्याकरिता ईनिविदा

जिल्हा सामान्य रुग्णालय , उस्मानाबाद अंतर्गत संस्था करीता रिकामे मेडिकल ऑक्सिजन व नायट्रस सिलेंडर भरून देण्याकरिता ईनिविदा

07/07/2018 16/07/2018 पहा (569 KB)