Close

जिल्हा सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता लागणाऱ्या उपकरणे (equipment) खरेदी दोन लिफाफामध्ये ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता लागणाऱ्या उपकरणे (equipment) खरेदी दोन लिफाफामध्ये ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता लागणाऱ्या उपकरणे (equipment) खरेदी दोन लिफाफामध्ये ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता लागणाऱ्या उपकरणे (equipment) खरेदी दोन लिफाफामध्ये ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.

22/01/2019 28/01/2019 पहा (508 KB)