Close

जि. प. बांधकाम विभागातून काम वाटप समिती मार्फत दोन लिफाफा पद्धतीने कामाचे वाटप करण्यात येत आहे.

जि. प. बांधकाम विभागातून काम वाटप समिती मार्फत दोन लिफाफा पद्धतीने कामाचे वाटप करण्यात येत आहे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जि. प. बांधकाम विभागातून काम वाटप समिती मार्फत दोन लिफाफा पद्धतीने कामाचे वाटप करण्यात येत आहे.

जि. प. बांधकाम विभागातून काम वाटप समिती मार्फत दोन लिफाफा पद्धतीने कामाचे वाटप करण्यात येत आहे.

31/08/2020 08/09/2020 पहा (788 KB)