Close

ज्या गावात हंगामी पैसेवारी ५० पैसे वा त्यापेक्षा कमी आलेली आहे त्या गावात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर बाबतची यादी

ज्या गावात हंगामी पैसेवारी ५० पैसे वा त्यापेक्षा कमी आलेली आहे त्या गावात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर बाबतची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ज्या गावात हंगामी पैसेवारी ५० पैसे वा त्यापेक्षा कमी आलेली आहे त्या गावात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर बाबतची यादी

ज्या गावात हंगामी पैसेवारी ५० पैसे वा त्यापेक्षा कमी आलेली आहे त्या गावात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर बाबतची यादी

13/03/2018 13/03/2019 पहा (911 KB)