Close

थेट मुलाखत-(एमबीबीएस अहर्ताधारक) उमेदवारांचे प्रा.आ. केंद्र स्तरावर उस्मानाबाद जिल्हा करीता.

थेट मुलाखत-(एमबीबीएस अहर्ताधारक) उमेदवारांचे प्रा.आ. केंद्र स्तरावर उस्मानाबाद जिल्हा करीता.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
थेट मुलाखत-(एमबीबीएस अहर्ताधारक) उमेदवारांचे प्रा.आ. केंद्र स्तरावर उस्मानाबाद जिल्हा करीता.

थेट मुलाखत-(एमबीबीएस अहर्ताधारक) उमेदवारांचे प्रा.आ. केंद्र स्तरावर उस्मानाबाद जिल्हा करीता.

29/04/2020 30/04/2020 पहा (350 KB)